Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης κατοικίας στην περιοχή Σωτήρα στον Εμπορειο - Restoration study of house in the "Sotira" area of Emporios